Priser for utenlandsbetaling

Hva koster en utenlandsbetaling?

Se våre prislister for utenlandsbetaling:

Banker i enkelte land kan belaste mottaker for et gebyr. Der transaksjonen går gjennom en korrespondansebank, kan det også påløpe gebyr. Du som kunde må selv undersøke dette.