Landkreditt Nyheter

Mer om skog og skatt

torsdag 29. oktober 2015

Regjeringens forslag til skatteendringer får spesielle utslag for skogen. Endringene ødelegger ikke muligheten for bruk av skogfond.

Dyrere med ny driftsbygning

torsdag 15. oktober 2015

Forslag til endrede avskrivningsregler og beskatning av tilskudd gir deg høyere skatt enn tidligere på nye husdyrbygg.

Skatt ved eierskifter i familien

mandag 12. oktober 2015

De varslede endringene i forbindelse med statsbudsjettet for 2016 endrer på et prinsipp som har vært rotfestet i landbruket: Selger man en landbrukseiendom til en nøktern verdi i familien, skal ikke skatt være med på å redusere familiens egenkapital.

Urolige aksjemarkeder

onsdag 26. august 2015

Den siste tidens børsuro har skapt dramatiske overskrifter i media. Det er lett å bli nervøs for den som eier aksjefond. Men den langsiktige sparer bør forholde seg i ro når det stormer på verdens børser. Tålmodighet lønner seg og dette vet heldigvis de fleste av våre fondssparere.

Husk søknadsfrist 20. august

tirsdag 11. august 2015

Frist for søknad om produksjonstilskudd nærmer seg. Oppdater deg her på hva som er nytt. Noen vil for første gang miste muligheten til tilskudd.

Oppklaring om festeavgift

mandag 8. juni 2015

Det er forvirrende mange dommer om festeavgift. Regjeringen foreslår en maksgrense. Her får du en oversikt over hvor saken står nå.

Økt lønn til sesongarbeidere

fredag 5. juni 2015

Minstelønnen for feriehjelp over 18 år uten erfaring er nå kr 111,15 per time. Det innføres også en mer fleksibel beregning av arbeidstid.

Vinn rentekrigen!

torsdag 30. april 2015

Slik lyder oppfordringen når VG torsdag 30. april vier tre sider til å vise forbrukerne hvor og hvordan de skaffer seg den beste renten på boliglånet. På toppen av listen over landets beste rentetilbud finner du Landkreditt Bank, med beste rente fra 2,75 prosent nominelt.
Forrige 1 2 Neste 

Landkreditt Nyheter presenterer aktuelle saker som er nyttig for din økonomiske hverdag. Enten du driver landbruk eller om du er personkunde, vil du finne saker om blant annet sparing, lån, forsikring, banktjenester og sikkerhet.