Hvorfor vurdere rentefond?

Flere aktører melder om en økning i handler i rentefond. Det å spare i rentefond kan være en smart strategi av mange grunner. Vi tar en titt på noen av dem.

– Mange har fått opp øynene for rentefond som alternativ, og det merker også vi i Landkreditt Forvaltning. Vi har aldri hatt større volum i våre rentefond enn nå, sier Lars Kirkeby, porteføljeforvalter for rentefondene Landkreditt Extra og Landkreditt Høyrente.

Men, hva er egentlig et rentefond?

Et rentefond investerer i en variert portefølje av obligasjoner, det vil si lån, fra forskjellige banker og selskaper. Avkastningen du får på sparingen kommer fra at disse utstederne betaler en lånerente som for øyeblikket ligger innenfor et intervall på 5-10 prosent.

– Vi følger tett med på selskapene i fondene og sørger for å investere i solide selskaper med god historikk, forklarer forvalteren.

Lavere risiko

Det at porteføljen med obligasjoner fondet investerer i er så variert, gjør at risikoen reduseres. Som regel vil et rentefond ha lavere risiko enn aksjeinvesteringer.

– Rentefond har over tid vist seg å ha lavere svingninger enn aksjefond og har gitt en god avkastning. Ikke minst kan rentefond være et godt alternativ som supplement til sparing i aksjefond, slik at du får en god balanse i porteføljen din, sier Kirkeby.

Potensielt høyere avkastning enn på sparekonto

Obligasjonene rentefondene investerer i, har høyere rentenivåer enn tradisjonell sparing på bankkonto. Dette betyr at du potensielt kan oppnå høyere avkastning på sparepengene dine ved å investere i rentefond, sammenlignet med å sette pengene på sparekontoen.

– Landkreditt Høyrente og Landkreditt Extra investerer kun i flytende rente obligasjoner og med dagens høye styringsrente kan det gi en hyggelig avkastning tilbake til deg som andelseier, sier Kirkeby.

 

Les mer om Landkreditt Extra

Les mer om Landkreditt Høyrente

Artikkelen fortsetter nedenfor

Enkelt og tilgjengelig

Det er ingen bindingstid i våre fond og du kan når som helst kjøpe og selge. Det er heller ingen kostnader knyttet til kjøp eller salg av andeler i våre rentefond. Normalt tar det 2-3 virkedager fra du selger til pengene er på konto.

Vi anbefaler uansett at du har en tidshorisont på lengre enn ett år når du sparer i Landkreditt Høyrente og lengre en to år i Landkreditt Extra.

Det krever verken mye tid eller store mengder kunnskap å komme i gang med å spare i rentefond. Dette er en enkel og tilgjengelig måte å spare på. Du kan kjøpe andeler i fondene eller sette opp fast spareavtale selvbetjent i nettbanken eller på din foretrukne plattform.

Har du noen spørsmål, kan du ringe oss på telefon 23 00 08 00 eller sende oss epost på sparing@landkreditt.no.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Løpende rente

Løpende rente i fondene de neste 12 månedene ser slik ut:

  • Landkreditt Høyrente: 6,2 %
  • Landkreditt Extra: 8,1 %

Merk: Den løpende avkastningen i fondene endrer seg fra dag til dag og er ingen garanti for fremtidig avkastning.

Avkastning hittil i år

  • Landkreditt Høyrente: 4,85 %
  • Landkreditt Extra: 7,38 %

Årlig avkastning siste tre år

  • Landkreditt Høyrente: 3,52 %
  • Landkreditt Extra: 6,93 %

Merk: Historisk av avkastning har ingen garanti for fremtidig avkastning.

Lave kostnader

Rentefond er billigere enn aksjefond. Årlig forvaltningskostnad i fondene er:

  • Landkreditt Høyrente: 0,25%
  • Landkreditt Extra: 0,6%

Høyrentefond skattes på samme måte som vanlig banksparing på konto, altså med 22 prosent av en potensiell gevinst. Dette kan være attraktivt for mange investorer sammenlignet med aksjemarkedet der skattesatsen er på rundt 38 prosent.