Ung dame på en benk i en park
foto: istock / luza studios

Hvorfor spare i Landkreditt Norden Utbytte?

Aksjesparing har blitt stadig mer populært. Sparer du i et aksjefond, sprer du risiko og får eksponering mot ulike selskaper og bransjer. I denne artikkelen ser vi nærmere på aksjefondet Landkreditt Norden Utbytte.

Aksjesparing har blitt stadig mer populært. Sparer du i et aksjefond, sprer du risiko og får eksponering mot ulike selskaper og bransjer. I denne artikkelen ser vi nærmere på aksjefondet Landkreditt Norden Utbytte.

Aksjefondet Landkreditt Norden Utbytte fyller snart fem år. Siden oppstarten i februar 2019 har det gitt en avkastning på rundt 48 prosent, og de siste tolv månedene har avkastningen vært på 20 prosent.

Se den siste fondsrapporten for Landkreditt Norden Utbytte (pdf)

Utbyttebetalende selskaper i Norden

Landkreditt Norden Utbytte investerer i selskaper i Sverige, Danmark, Finland i tillegg til Norge. 

Fondets forvalter, Ulf Leinebø, håndplukker selskapene til porteføljen, og han velger kun selskaper som betaler utbytte. Fondet er det eneste i sitt slag i Norge.

– Som forvalter av Landkreditt Norden Utbytte fokuserer jeg kun på selskaper som betaler utbytte. Utbyttene skal helst være forutsigbare, noe som innebærer at selskapene bør ha en uttalt utbyttepolitikk. Dette innebærer at aksjonærene vet det vil bli utbetalt utbytte, så sant selskapet leverer overskudd, sier Leinebø.

Selskapene han velger, er selskaper som er solide og som leverer gode resulter over tid, og som gjerne har vist seg å klare seg bra gjennom kriser og turbulente tider. Dette er aksjer han ofte omtaler som kvalitetsaksjer.

– Det legges stor vekt på historikk når det gjelder utbytter. Det er ikke høyest mulig utbytte som gjelder, men mest mulig stabile utbytter, gjerne voksende hvert år, forklarer han.

Fem grunner til å spare i Landkreditt Norden Utbytte

Eksponering mot nordiske aksjemarkeder: Gjennom Landkreditt Norden Utbytte får du en enkel måte du kan investere i nordiske aksjer, noe som kan være vanskelig å oppnå som enkeltperson.

Profesjonell forvaltning: Fondet forvaltes av en erfaren porteføljeforvalter, Ulf Leinebø, som aktivt håndplukker aksjer til porteføljen for å oppnå en best mulig risikojustert avkastning.

Utbytte: Sparer du i Landkreditt Norden Utbytte, kan du nyte jevnlige utbetalinger i form av utbytte som reinvesteres i fondet, uten at du løpende skatter av utbyttene.

Diversifisering: I fondet finner du en bred portefølje som er spredt over forskjellige sektorer og selskaper. Ved å diversifisere, reduseres risikoen.

Langsiktig vekstpotensial: Økonomiene i de nordiske landene har en sterk historie med stabilitet og vekst. Sparer du i Landkreditt Norden Utbytte, har du mulighet til å delta i denne veksten over tid.

Les mer om Landkreditt Norden Utbytte

Det er viktig å merke seg at enhver investering innebærer risiko, og resultatene kan variere. Før du investerer i Landkreditt Norden Utbytte eller andre fond, bør du vurdere din egen økonomiske situasjon, hva som er ditt sparemål og hvor mye risiko du vil ta med sparepengene dine.

Ta gjerne kontakt med oss for en prat om sparing.

Spar smart med spareavtale

Sparer du jevnt og trutt med en spareavtale i aksjefond, kan det bli store summer over tid. Med et automatisk trekk fra bankkontoen din hver måned, går sparingen av seg selv.

På denne måten sprer du investeringene dine over tid og reduserer risikoen som følger ved plassering av store enkeltbeløp. Over tid vil du få god drahjelp av rentes rente-effekten.

Spareavtalen er enkel å sette opp. Du bestemmer selv hvor mye du vil spare hver måned. Når avtalen først er etablert, blir beløpet automatisk trukket fra din bankkonto og du får nye andeler i fondet. Det er fullt mulig å endre det månedlige beløpet underveis i en spareavtale.

Har du spørsmål om sparing i fond? Ta gjerne kontakt med våre spesialister på sparing på telefon 23 00 08 00, eller send oss en melding via vårt kontaktskjema.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.