Landbrukslån

Skal du kjøpe gård, eller har behov for å gjøre større investeringer? Landbrukslån er en trygg og langsiktig finansieringsform for din gård.

Ny bonde-lån

Er du 45 år eller yngre og i ferd med å etablere deg som bonde? Da hjelper vi deg!

Traktorlån

Som medlem i Landkreditt SA kan du søke om traktorlån hos oss. Vi gir lån til kjøp av både ny og brukt traktor.

Driftsbygning

Driftsbygninger er landbruksbyggene på gården som brukes til næring. Dette kan for eksempel være fjøs, låve eller redskapshus.

Bondelagets Yrkesskadeforsikring

Bondelagets yrkesskadeforsikring er en forsikring for bønder som dekker ulykke og yrkessykdommer som er en direkte følge av «vanlig gårdsarbeid».

Bil

Hos oss får du bilforsikring som passer ditt behov. Med vår beste bilforsikring, kasko pluss med maskinskadedekning, får du blant annet utvidet totalskadegaranti, leiebil i inntil 31 dager, samt dekning av skader på motor, girkasse og kraftoverføring.

Bondens uføreforsikring

Har du barn, ektefelle eller samboer – mennesker som er økonomisk avhengige av din inntekt? Uføreforsikring sikrer både deg selv og dine nærmeste økonomisk.

Plasseringskonto

Plasseringskonto er en gunstig sparekonto for de store pengene til bedriften din, som du ikke trenger tilgang til i det daglige.

Bolandbrukslån

Bolandbrukslånet er for deg som bor på konsesjonspliktig landbrukseiendom, men som har hovedinntekten din utenom gården.

Bedrifts- og produktansvar

Finans Norge anbefaler at alle som produserer eller selger varer eller utfører forskjellige fysiske tjenester har en ansvarsforsikring.

Bedrifts- og produktansvar

Finans Norge anbefaler at alle som produserer eller selger varer eller utfører forskjellige fysiske tjenester har en ansvarsforsikring.

Bondelagets Livsforsikring

Har du barn, ektefelle eller samboer – mennesker som er økonomisk avhengige av din inntekt? Med en livsforsikring sikrer du dine nærmeste økonomisk.

Bondelagets Helseforsikring

Norge har et godt helsevesen, men ventetiden kan være lang og oppfølgingen varierende. Med helseforsikring er du sikret den beste hjelpen når du trenger det.

Bondelagets Uføreforsikring

Har du barn, ektefelle eller samboer – mennesker som er økonomisk avhengige av din inntekt? Uføreforsikring sikrer både deg selv og dine nærmeste økonomisk.

91 treff på "L"

Hva er Ny bonde-lån?

Ny bonde-lån er et lån med pant i landbrukseiendom for deg som er i ferd med å etablere deg som bonde. Du må være 45 år eller yngre for å kunne benytte deg av tilbudet.  Les mer om Ny bonde-lån .

Sist endret 12.01.2011

Hvordan gjør jeg endringer på lånet mitt?

Ønsker du å øke terminbeløpet, utføre en ekstra innbetaling, endre forfallsdato eller endre trekkonto på lånet ditt så er det nå mulig å gjøre både i nettbank og mobilbank. I Nettbanken finner du disse valgene under det aktuelle lånet, mens i mobilbanken ligger dette som et eget menyvalg Endre lå...

Sist endret 19.01.2021

Kutter renta for nye bønder

Nå setter vi ned renta på generasjonsskiftelån til ny beste rente på 1,99 prosent, og døper samtidig om lånet til Ny bonde-lån. Med rentekuttet ønsker vi å bidra til at flere kan ta steget og etablere seg som bonde.

Sist endret 20.11.2020

Oppgjør og finansiering

Verdien av en landbrukseiendom i familien gjøres opp dels ved overføring av egenkapital og dels ved betaling i en eller annen form.

Sist endret 08.10.2013

Foto: Ku står ved forbrettet

Selger du kvota? – kontakt banken!

Er du en av melkebøndene som nå har tenkt å selge kvota i forbindelse med oppkjøpsordningen? Da er det viktig at du kontakter oss i banken.

Sist endret 06.02.2020

1 2 3 4 5 Neste