Våre webinarer

Med våre webinarer får du faglige oppdateringer. 

Kalender

Dato Webinar

Vi jobber med å få på plass flere webinarer, følg med.

Motta e-post om webinarer

Se tidligere webinarer

Webinar: 23.09.2021: Oppdatering på våre rentefond og status i markedet - Video | PDF
Webinar 09.09.2021: Aksjefondet Landkreditt Norden Utbytte - Video | PDF
Webinar 07.09.2021: Aksjefondet Landkreditt Utbytte - oppdatering på fond og markeder - Video | PDF
Webinar 26.08.2021: Aksjemarkedene og Landkreditt Aksje Global - Video | PDF
Webinar 11.05.2021: Vet du hva egen pensjonskonto er? - Video
Webinar 29.04.2021: Hvorfor kan det være en god ide å investere i nordiske utbytteaksjer? - Video | PDF
Webinar 25.03.2021: Landkreditt Høyrente - Et alternativ til bank? - Video | PDF
Webinar 16.02.2021: Landkreditt Høyrente - Et alternativ til lave innskuddsrenter - Video | PDF