Våre webinarer

Med våre webinarer får du faglige oppdateringer. 

Kalender

   
Dato Webinar

Vi jobber med å finne datoer og temaer for flere webinarer. Og frem til nye webinarer er planlagt så kan du se på noen av de webinarene vi har avholdt tidligere. 

Påmelding og mer informasjon om webinarene kommer.

Motta e-post om webinarer

Se tidligere webinarer

Webinar 11.05.2021: Vet du hva egen pensjonskonto er? - Video
Webinar 29.04.2021: Hvorfor kan det være en god ide å investere i nordiske utbytteaksjer? - Video | PDF
Webinar 25.03.2021: Landkreditt Høyrente - Et alternativ til bank? - Video | PDF
Webinar 18.03.2021: Status og utviklingstrekk i markeder og fond - aksjefondet Landkreditt Utbytte - Video | PDF
Webinar 18.02.2021: Hvorfor investere både i Norge og i Norden? - aksjefondet Landkreditt Norden Utbytte - Video | PDF
Webinar 16.02.2021: Landkreditt Høyrente - Et alternativ til lave innskuddsrenter - Video | PDF