Webinar

Utbytter i nordiske markeder

Se vårt webinar der porteføljeforvalter Ulf Leinebø forteller om utbytter i nordiske markeder.

Se vårt webinar der porteføljeforvalter Ulf Leinebø snakker om markedet i Norden og går gjennom aksjefondet Landkreditt Norden Utbytte.

Sjekk ut fondet fra dagens webinar

Landkreditt Norden Utbytte investerer i utbyttebetalende akskjer og egenkapitalbevis som er notert på de nordiske børsene. Fondet passer for deg som har mer enn fem års sparehorisont.


Landkreditt Norden Utbytte

Sjekk vårt forrige webinar

I dette webinaret forteller forvalter Lars Kirkeby om hvorfor rentefond kan være et godt alternativ til banksparing. 

Webinar om rentefond

Nytt webinar 16. januar

I vårt neste webinar vil porteføljeforvalter Per Erling Mikkelsen se tilbake på spareåret 2023, samt ta en titt på fremtidsutsiktene for fondssparing i året som kommer. Mer informasjon kommer.