Webinar

Utbytter i nordiske markeder

Se vårt webinar der porteføljeforvalter Ulf Leinebø forteller om utbytter i nordiske markeder.

Se vårt webinar der porteføljeforvalter Ulf Leinebø snakker om markedet i Norden og går gjennom aksjefondet Landkreditt Norden Utbytte.

Sjekk ut fondet fra dagens webinar

Landkreditt Norden Utbytte investerer i utbyttebetalende akskjer og egenkapitalbevis som er notert på de nordiske børsene. Fondet passer for deg som har mer enn fem års sparehorisont.


Landkreditt Norden Utbytte

Sjekk vårt forrige webinar

I dette webinaret forteller forvalter Lars Kirkeby om hvorfor rentefond kan være et godt alternativ til banksparing. 

Webinar om rentefond

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.