SWIFT-adresse

Hva er Landkreditt Bank sin SWIFT adresse?

Vår SWIFT-adresse (BIC-kode) er LANDNOK1.

Les mer om utenlandsbetaling