Tips om utenlandsbetaling

Det er mye å huske på når du skal betale til utlandet. Her finner du en oversikt over alt du trenger, fra IBAN og SWIFT til hvor lang tid overføringen tar.

Betaling til utlandet

Dette trenger du når du skal gjøre en utenlandsbetaling:

  • Mottakerens navn og adresse
  • Mottakerens kontonumer og IBAN-nummer i de land som bruker det. Se hvilke land det gjelder
  • Mottakerbankens BIC/SWIFT når IBAN ikke skal brukes

Vi bruker DnB som valutabank.
Les mer om framføringstider på dnb.no.

Hva er IBAN?

IBAN (International Bank Account Number) er et internasjonalt format for kontonummer.

IBAN inneholder:

  • ISO-landkode (to bokstaver)
  • Bankkode (to tall)
  • Kontonummer (kan inneholde tall og bokstaver)

Lengden på IBAN varierer fra land til land og er mellom 15 og 34 tegn. Ditt IBAN er kontonummeret ditt pluss 4 tegn (to bokstaver og to tall).

Eksempel: NO 60 9365 12 11111
Ditt IBAN finner du på kontoutskriften. Prøv vår IBAN-kalkulator.

På brev/faktura bør du sette mellomrom etter hvert fjerde tegn. Når du har elektronisk IBAN, skal du bruke store bokstaver og ingen skilletegn eller mellomrom.

Motta betalinger fra utlandet:

Det du trenger for å motta penger fra utlandet, er IBAN-nummeret ditt og korrekt SWIFT/BIC-kode til avsender eller avsenderbank. IBAN-nummeret ditt finner du under kontoinformasjon når du er innlogget i nettbanken, eller du kan prøver vår IBAN-kalkulator.

  • Bank: Landkreditt Bank AS, Postboks 1824 VIKA, 0123 OSLO, Norway
  • BIC/SWIFT: LANDNOK1