Kreves det el-kontroll for å få forsikring av driftsbygning?

Kreves det el-kontroll for å få forsikring av driftsbygning?

Vi krever el-kontroll hvis du driver en husdyrproduksjon som har el-kontroll som et lovpålagt krav. Vi vil også kreve el-kontroll om du har en driftsbygning der den med fullverdi overstiger 15 millioner kroner.