Kontaktskjema

Relevante spørsmål og svar:

Kan personer under 18 år bli kunde?

Du kan bli kunde selv om du er under 18 år. Fra du er 7 år kan du få brukskonto, nettbank og kort med godkjennelse fra foreldre/foresatte. Det er ingen aldersgrense for sparekonto der foreldre/foresatte administrerer kontoen.

Hvordan oppretter jeg konto og kort for barn/ungdom?

Når du skal opprette konto og kort for barn og ungdom må du huske på følgende:

  • En konto i barnets navn kan disponeres av verger inntil barnet fyller 18 år.
  • Begge verger må være kunder av banken hvis konto til mindreårige skal bestilles. Hvis du ikke er kunde, må du registrere deg som kunde. Vi trenger skriftlige signatur på avtalepapirene.
  • Begge verger må oppgis, hvis ikke én sitter med foreldreansvar alene. Dette må dokumenteres fra Folkeregisteret.
  • Hvis en av vergene skal disponere kontoen alene kreves skriftlig samtykke fra den andre vergen. Besteforeldre kan ikke stå som verge på en barnekonto.
  • Avtalepapirer vil bli sendt rekommandert i barnets navn. Husk at pass er eneste gyldig legitimasjon når brevet skal hentes på posten/post i butikk.
  • Posten tar kopi av passet og sender dette til banken. Først når dette har kommet i retur kan vi produsere bankkort.

Bestill konto for barn og ungdom

Hvilke regler gjelder for kontoer til barn og ungdom?

For å sikre barnas interesser er det egne retningslinjer.

  • En sparekonto i barnets navn vil kun disponeres av verger inntil barnet fyller 18 år.
  • Begge verger må oppgis, hvis ikke én sitter med foreldreansvaret alene. Dette må dokumenteres fra Folkeregisteret.
  • Hvis en av vergene skal disponere kontoen alene kreves skriftlig samtykke fra den andre vergen.
  • Besteforeldre kan ikke stå som verge på en barnekonto.

Kan barn/ungdom få egen nettbank?

Ja, barn kan få egen nettbank og mobilbank fra de er 7 år. Dette kan være en fin måte å lære seg å bruke penger fornuftig, samt å holde oversikten over sitt eget forbruk.

Hvem disponerer sparekonto til barnet?

Sparekonto til barn disponeres kun av verger inntil barnet fyller 18 år.
Det er vanlig at begge verger disponerer sparekontoen hver for seg fra sin egen nettbank.

Det kan avtales med oss at begge verger skal disponere kontoen i fellesskap. Det betyr at ingen av foreldrene kan disponere kontoen fra nettbanken. Vi må utføre transaksjonen og tar et gebyr for dette.

Dersom kun en av vergene skal disponere kontoen fra sin nettbank må den andre vergen samtykke i dette.

Alle felter merket med * må fylles ut.

Det er mulig å laste opp flere filer samtidig ved å holde nede Ctrl-tasten (Windows) eller CMD (Mac) samtidig som du velger filer. Tillatte filformater: JPG, PNG, PDF og GIF. Maks størrelse på opplastede filer: 40 MB.