SWIFT-adresse

Hva er Landkreditt Bank sin SWIFT adresse?

Vår SWIFT-adresse (BIC-kode) er LANDNOK1.

Ved betalinger fra land utenfor Europa skal følgende SWIFT-adresse benyttes: DNBANOKK.

Les mer om utenlandsbetaling