Kveaunet Gård - Landbrukseiendom med melkeproduksjon. Løsdriftsfjøs fra 2014. Disponibel melkekvote: 304 221 liter.

Aunveien 7, 7884 Sørli
Prisantydning:
12 500 000,–
 • Primærrom: 267 kvm
 • Bruksareal: 305 kvm
 • Soverom:
 • Boligtype: Gaardsbruk
 • Eieform: Eiet tomt
 • Kommunale avg: 13316
 • Tomteareal: 3 198 400 kvm
 • Byggeår: 1985
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Velkommen

Velkommen til Kveaunet Gård!

Eiendommen Kveaunet er en meget flott landbrukseiendom med melkeproduksjon i Lierne. Gården ligger i idylliske omgivelser og er omkranset av vakker og vill natur. Tunet ligger fint plassert med gode solforhold og nydelig utsikt mot innsjøen Holden. Gården er veldrevet og i full drift, så her kan en ha sin egen arbeidsplass. For den som også er interessert i jakt, fiske og friluftsliv vil dette være et eldorado. Det er også rekreasjonsløyper for snøscooter i området. Gården har meget bra bygningsmasse med bl.a. et velholdt og romslig bolighus med 2 leiligheter, garasjebygning med egen utleieleilighet, samt en romslig og innholdsrik driftsbygning tilbygd i 2014 med løsdriftsfjøs med melkerobot.
Alt i alt - en landbrukseiendom som må oppleves!

Disponibel melkekvote for 2021 (faktortall 1,07) er 304 221 liter.
Det er plass for 45 kyr og 20-25 kalver i nyfjøset, samt 43 ungdyr i gammeldelen.
Drifta pr. idag anslås til å ligge rundt 3200 timer.
Jakt- og fiskerettigheter.
Det foreligger konsesjon for småkraftanlegg til Aunelva minikraftverk fra NVE.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et aktivt landbruksområde i Sørli. Gårdstunet ligger ved Aunvegen med flott utsikt over Holden og Aunfjellet. Det er 17 km til bygdesenter Mebygda med skole, barnehage og butikk. Videre er det 20 km til Lierne sentrum, Sandvika. Gården ligger 450 moh. Nærmeste by og havn er Namsos 140 km vestover. Nærmeste jernbanestasjon er Grong (100 km). Videre er det omlag 40 km til Valjsöbyn og 180 km til Östersund på svensk side.

Adkomst

Eiendommen ligger mellom Nordli og Sørli i Lierne kommune. Enkel adkomst fra FV765 med kort vei inn på gårdstunet. Se kartutsnitt.

Jord, skog og tun

Eiendommen er på totalt 3.198,4 daa som fordeler seg på følgende arealer:

Fulldyrket jord: 211,7 daa.
Overflatedyrket jord: 0,0 daa.
Innmarksbeite: 48,4 daa.
Skog av svært høy bonitet: 0,0 daa.
Skog av høy bonitet: 637,3 daa.
Skog av middels bonitet: 1.220,3 daa.
Skog av lav bonitet: 172,6 daa.
Uproduktiv skog: 333,3 daa.
Myr: 507,0 daa.
Åpen jorddekt fastmark: 34,7 daa.
Åpen grunnlendt fastmark: 4,2 daa.
Bebygd, vann, bre: 28,9 daa.
Annet areal: 0,0 daa.

Odel - Konsesjon

Det hviler odel på eiendommen.
Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Utfyllende informasjon om konsesjon står beskrevet i salgsoppgaven.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 23
 • Bruksnummer: 5
 • Fylkesnummer: 50
 • Fylkesnavn: Trøndelag
 • Kommunenummer: 5042
 • Kommuneområde: Lierne