Landkreditt Nyheter

Ingen renteendringer hos oss

torsdag 23. september 2021

Til tross for justert styringsrente fra Norges Bank, velger vi å la rentene våre forbli uendrede, minst ut året.

Endringer i BSU

fredag 13. november 2020

Regjeringen har vedtatt at det fra 2021 kommer endringer i dagens BSU-ordning som vil ha betydning for deg som allerede har bolig, men fortsatt sparer i BSU.

Landkreditt Nyheter presenterer aktuelle saker som er nyttig for din økonomiske hverdag. Enten du driver landbruk eller om du er personkunde, vil du finne saker om blant annet sparing, lån, forsikring, banktjenester og sikkerhet.