Endring i regelverket for salg av melkekvoter

1. august er fristen for å selge melkekvoter, og årets jordbruksoppgjør har gitt noen endringer som det er viktig å sette seg inn i om du tenker å selge nå.

Søknadsfristen for salg av grunnkvote for ku eller geit er 1. august i år, og salget får virkning fra 1. januar 2024. Årets jordbruksavtale har imidlertid gitt et par vesentlige endringer, som det er viktig å få med seg, om du har tenkt å selge melkekvote fremover. 

Mindre skatt om du selger i 2024

Det første dreier seg om skatteendringer. Salg av melkekvote vil fra 2024 beskattes som kapitalinntekt, med 22 prosent skatt, og ikke lenger som personinntekt med inntil 50,9 prosent marginalskatt, som det er i dag.

– For en bonde som har melkeproduksjon i 2023, vil det derfor lønne seg å vente til 2024 med å selge. For de som har leid ut kvote en stund, og som har avviklet melke­produksjonen, er det allerede 22 prosent beskatning på gevinsten ved salg av kvote. For disse spiller det da ingen rolle skattemessig når en selger, sier Anders Huus.

Han er seniorrådgiver i Norges Bondelag, og sitter tett på jordbruksforhandlingene.

Skatteendringen skal bidra til at det ikke lenger vil være skattefordeler om du leier ut kvoten en periode før du selger kvoten, slik det har vært frem til nå.

Kan selge hele kvoten privat

En annen endring som kom i årets jordbruksoppgjør er at du i 2023 og 2024 kan selge hele kvoten til markedspris, til private kjøpere innenfor samme produksjonsregion. Dette betyr at du ikke trenger å selge 40 prosent av kvoten til staten til 4 kr pr liter, slik det har vært praktisert de siste årene.

Håpet er at dette kan bidra til at flere som i dag leier ut melkekvoten nå ønsker å selge, og at en større andel bønder kan eie produksjonsrettighetene på melk, fremfor å leie dem.

I 2025 vil vi imidlertid få tilbake den tidligere ordningen, der minst 40 prosent av kvoten må selges til staten.

Les mer på Bondelaget.no: Oppklaring om kvoteordningen for melk 

Husk å kontakte banken

Banken har sikkerhet i gården, og et salg av melkekvote kan påvirke din betjenings­evne og sikkerhet. Om du ønsker å selge hele, eller deler av grunnkvoten må vi, sammen med deg, ta en gjennomgang av lånet ditt. Det er derfor viktig at du kontakter oss så raskt som mulig, om du går med tanker om kvotesalg.

Digital søknadsprosess

Du finner søknadsskjema og mer informasjon om kvotesalg på landbruksdirektoratet sine nettsider. Søknadene behandles fortløpende, men siste frist er 1. august.

Du finner søknadsskjema og mer informasjon på landbruksdirektoratet sine sider:

Søk her