Da strømregninga gikk i taket tok Marthe og Lasse grep

– Da vi var oppe i 45.000 kr på en måned i strømutgifter på gården, så tenkte vi at det må være mulig å spare inn noe, sier Marthe Bogstad. Nå blir det derfor solceller på fjøstaket.

Marthe Bogstad er melkebonde på Randby gård på Kløfta, med 548 tonn kvote og 200 storfe fordelt på to fjøs. Mannen Lasse Patrick Johansen-Richardsen har også arbeidsplassen sin på gården, med eget børsemakerverksted og jaktbutikk med totalt 10 ansatte. Sammen har de fulgt utviklingen i solcellemarkedet i en lengre periode.  

–   Vi har pratet om å investere i solceller i flere år, og har fulgt med på webinarer og tilgjengelig informasjon, forklarer Marthe.  

De sjekket pris på solcelleanlegg for tre år siden, men la planene på is da kostnadene for å legge solceller på fjøstaket ville bli på 1,5 millioner kroner. Heldigvis har utviklingen gått raskt på både pris og effektivitet etter dette. 

–   Det har skjedd mye i utviklingen av panelene, så nå kan vi få mer effektive solcellepaneler til en tredjedel av prisen. Anlegget vi nå skal kjøpe vil koste 500.000 kroner ferdig montert, og har en holdbarhet på 30 år, forklarer Lasse.  

740x488-Låve-bilde-med-solceller.jpg

Marthe Bogstad og Lasse Patrick Johansen-Richardsen håper investeringen i solceller vil gi de større forutsigbarhet og reduserte strømkostnader.

Energikrevende drift 

Gårdsdriften krever mye strøm, blant annet til oppvarming av vann, melkerobot, oppvarming av bygninger og belysning. 

–   Vi har for eksempel ikke ledlamper i fjøset, siden det kom samme året som vi bygde det nye fjøset. Det er også mange bygninger som skal varmes med varmepumper. Totalt har vi et forbruk på 125.000 kwh på et år, forteller Marthe. 

Solscelleanlegget som Marthe og Lasse skal få montert, vil dekke 40-50 prosent av strømforbruket de har på gården. De vil i første omgang ikke ha en lagringskapasitet for overskuddsstrøm. 

–   Enn så lenge vil det ikke lønne seg å sette opp et større anlegg for oss, for pengene ligger ikke i å selge overskuddsstrøm på nettet. Batterier og lagringsenheter er foreløpig kostbart, men er også i rask utvikling. Når disse blir rimeligere og mer effektive kan det bli aktuelt å ettermontere en lagringsenhet, sier Lasse.  

 

Når vi i tillegg har en bekjent med solcellepaneler, som sender bilde av at de får igjen 500 kr på strømregninga når vi andre fortsatt må betale over 20.000 kroner i måneden, så gir det jo motivasjon.

Marthe Bogstad og Lasse Patrick Johansen-Richardsen 

 

 

På gården har de et låvetak som er sørvendt og veldig godt egnet. Her vil det monteres totalt 155 paneler som vil gi god strømproduksjon i cirka 9 av 12 måneder i året. 

–   Det er faktisk gunstig med klimaet i Norge, fordi panelene fungerer bedre i litt kaldt klima. Det er snakk om tre måneder, og hvis det er mye snø, at panelene vil ha lite strømproduksjon, sier Marthe. 

Gunstig finansiering var avgjørende 

Marthe og Lasse finansierer investeringen med det nye grønne landbrukslånet til Landkreditt. Dette er et lån som gis til grønne tiltak i landbruket, og solceller er bare ett av mange tiltak. Renten er per dags dato på lave 1,55 prosent. 

Grønt landbrukslån – vi vurderer alle grønne tiltak i landbruket 

Marthe synes det er kult at de kan gjøre et grønt tiltak på gården, men legger ikke skjul på at det også handler om økonomi. Tiltakene må lønne seg økonomisk. 

–   Vi har ikke hatt muligheten til å gjøre dette tidligere, men når prisene nå begynner å bli forsvarlige og Landkreditt kan tilby et grønt landbrukslån med svært god rente, så er dette et tiltak som også vil være økonomisk gunstig for oss på sikt, forklarer Marthe. 

Nå gleder de seg til panelene blir montert, og de får en større forutsigbarhet på gårdens totale strømkostnader.

Ønsker å bidra i det grønne skiftet 

Emil Inversini, salgsdirektør i Landkreditt Bank, er svært fornøyd med det nye grønne landbrukslånet som banken kan tilby.  

 –   For at landbruket skal nå sine klimamål frem mot 2030, er alle tiltak som reduserer utslipp viktige. Et grønt landbrukslån, med en svært god rente, er én måte vi kan bidra i den store og viktige omstillingen landbruket står overfor, sier Inversini.  

Grønt landbrukslån gis til tiltak som bidrar til å redusere utslipp, gir en mer bærekraftig produksjon eller reduserer skaderisiko.  

–   Grønne tiltak kan være mye mer enn solcellepaneler. Derfor velger vi et bredt nedslagsfelt for vårt grønne landbrukslån. Vi vurderer alle tiltak som bidrar til en mer bærekraftig matproduksjon, i tillegg til skadeforebyggende tiltak, som for eksempel grøfting eller oppgradert brannvarslingsanlegg, sier Inversini.   

Blant tiltakene det kan søkes lån til, er tak på gjødselkum, gjødsellager for talle, nedfellingsutstyr på gjødselvogner eller slangespreder, N-sensor, GPS-utstyr for traktor som bidrar til mer presist landbruk og mindre traktorkjøring, ulike typer oppvarming, traktor/minilaster som går på strøm eller gass og gårdsvindmøller.  

Dette er grønt landbrukslån 

–   Har du et annet grønt tiltak på gården? Nøl ikke med å ta kontakt, vi vurderer alle typer tiltak i landbruket, avslutter Inversini. 

740x488_Gjødselkum-bilde.jpg

Grønt landbrukslån kan benyttes til mange ulike tiltak, blant annet tak på gjødselkum, nedfellingsutstyr for gjødselvogner, grøfting og N-sensor.