Kom i gang med Duett MinSide

For deg som har regnskapsfører

Får du regnskapet ført av regnskapsfører? Da er det regnskapsføreren som oppretter Duett MinSide. Det er en forutsetning at regnskapet ditt føres i Duett for å benytte løsningen. Kontakt din regnskapsfører for bestilling.

For deg som fører regnskapet selv

Fører du regnskapet ditt selv, kan du enkelt opprette deg selv som bruker. Du finner veiledninger i Duett Økonomi. Har du behov for support, se Duett.no.