Har du økonomiske problemer?

Har du mistet kontrollen over egen økonomi, eller ser at du vil få problemer? Da bør du så raskt som mulig komme i gang med noen tiltak som gjør at du kan få kontroll på situasjonen.

Uansett hva som er bakgrunnen for at du har havnet i et økonomisk uføre, er det viktigste å ta tak i situasjonen, selv om det kan virke uoverkommelig og tungt.

  • Søk hjelp og råd: Vi ønsker kontakt med de av våre kunder som ser at de vil slite med økonomien fremover. Snakk med banken. Ofte kan vi finne gode løsninger sammen med kundene. Det er også mulig å kontakte Nav for økonomisk rådgivning 10x10px-ekstern-lenke-graa.png
  • Skaff deg oversikt: Hvor har du gjeld, og hvor stor er gjelden. Du kan skaffe deg oversikt over gjelden hos gjeldsregisteret 10x10px-ekstern-lenke-graa.png og inkassoregisteret 10x10px-ekstern-lenke-graa.png 
  • Sett opp et budsjett som i størst mulig grad gir rom for å betale ned gjelden. Du må skille på hva faktisk må ha, og hva du kan unnvære.
  • Betal det viktigste først. Dette kan for eksempel være lån med høyere rente eller restskatt. Kanskje har du muligheter for å få avdragsfrihet eller betalingsutsettelse som gir deg et lite pusterom.
  • Støtt deg på andre: Det å ha økonomiske problemer, kan være en stor psykisk påkjenning. Det kan være klokt å være åpen om problemene til folk i kretsen som du stoler på og som kan gi deg støtte.

Har du et varig betalingsproblem?

I så fall kan en gjeldsordning være en løsning for deg.

Gjeldsordningsloven ble opprettet med formål om at personer som har alvorlige gjeldsproblemer skal gis en mulighet til å få kontroll over egen økonomi.

En offentlig gjeldsordning er en avtale som er mellom deg og dine kreditorer, og den kan være både frivillig og tvungen gjennom norsk rett. Du vil da ha et budsjett som du må følge, normalt over en femårsperiode. Budsjettet er det namsmannen som sørger for, og det tar utgangspunkt i økonomien din, hvor det legges opp til at du lever på et minimum mens resten av pengene går til å betale tilbake gjeld.

Det er kommunen du bor i som kan gi deg mer informasjon om hvordan gjeldsordningen fungerer lokalt. Husk også at Nav.no 10x10px-ekstern-lenke-graa.png er en instans som kan gi deg økonomisk rådgivning.