Med aksjesparekonto gjør vi det enklere og mer gunstig for deg som sparer i aksjer eller aksjefond.

Eksempel:

Dersom du har investert 100.000 kroner i et fond som har steget 30 prosent, kan du ta ut 100.000 kroner fra kontoen uten at dette utløser gevinstbeskatning.

Aksjesparekonto er en konto for deg som sparer i aksjefond eller aksjer. Med en aksjesparekonto kan du selge, kjøpe og bytte aksjefond og aksjer uten å betale skatt på gevinster underveis.

Når du senere ønsker å ta penger ut av aksjesparekontoen, kan du ta ut opprinnelig investert beløp uten at det utløser skatt. Det er først når du tar gevinsten ut av kontoen at du må betale skatt.

Det er ingen avgifter eller gebyrer for å åpne aksjesparekonto eller bli kunde.

  • Vi hjelper deg med å flytte aksjer og aksjefond fra andre banker eller fra dine kontoer hos oss.
  • Invester i aksjefond fra Landkreditt Forvaltning.

Spørsmål og svar

Blir mine aksjefond overført automatisk til min nye aksjesparekonto hos Landkreditt Bank?

Nei. Dersom du eier aksjefond fra annen leverandør, må du opprette en aksjesparekonto hos denne leverandøren, og selge aksjefondet innenfor denne aksjesparekontoen. Deretter kan salgsprovenyet overføres til aksjesparekonto hos oss, uten at det utløser beskatning. Eier du enkeltaksjer, må du følge samme prosedyre som ovenfor.

Hva er aksjesparekonto?

Aksjesparekonto er en enkel, fleksibel og skattegunstig kontotype som gir personlige skatteytere mulighet til å kjøpe og selge aksjer og aksjefond, uten å betale skatt på gevinster underveis. Etter at du har opprettet aksjesparekonto, kan du også ta ut opprinnelig innskutt kapital uten beskatning.

Hvem kan opprette aksjesparekonto?

Personlige skattytere med BankID kan opprette aksjesparekonto .

Hvilke fond kan jeg ha i aksjesparekonto?

I en aksjesparekonto hos oss kan du kun ha våre aksjefond. Har du andre andre aksjer eller aksjefond, vennligst kontakt oss.

Hvilke fordeler er det med aksjesparekonto?

Med en aksjesparekonto kan du selge, kjøpe og bytte aksjer og aksjefond uten å betale skatt på gevinster underveis.

Når du senere ønsker å ta penger ut av aksjesparekontoen, kan du ta ut opprinnelig investert beløp uten at det utløser skatt. Det er først når du tar gevinsten ut av kontoen at du må betale skatt.

Hvordan oppretter jeg aksjesparekonto?

Dersom du er ny kunde velger du om du vil ha aksjesparekonto i kjøpsprosessen. Dersom du allerede er kunde hos oss, og har en VPS-konto der vi er kontofører, kan du flytte våre aksjefond over i aksjesparekonto direkte fra «Min side».

Hvorfor velge aksjesparekonto hos Landkreditt Bank?

Det er ingen kostnader forbundet med å åpne aksjesparekonto hos oss. Vi vil være ansvarlig for skatterapporteringen av kontoen.

Se våre aksjefond

Kan beholdning fra Landkreditt Extra eller Landkreditt Høyrente overføres til aksjesparekonto?

Nei, aksjesparekonto gjelder kun for aksjefond og ikke for rentefond.

Kan enkeltaksjer og fondsandeler fra andre stå på en aksjesparekonto i Landkreditt?

Nei, disse kan ikke stå på aksjesparekonto hos oss. Det er imidlertid fullt mulig å ha flere aksjesparekontoer hos ulike tilbydere.

Dersom du ønsker å samle alt på en aksjesparekonto hos oss, vennligst kontakt oss.

Kan jeg etablere eller overføre spareavtaler i Landkreditt til aksjesparekonto?

Ja, men dette gjelder kun spareavtaler i aksjefondene.

Koster det noe å opprette aksjesparekonto i Landkreditt?

Nei, det er ingen kostnader forbundet med å åpne aksjesparekonto hos oss.

Må jeg åpne VPS-konto?

Ja, du må åpne ny VPS-konto merket ASK. Vi vil hjelpe deg med dette.

Når lønner det seg ikke å flytte aksjer eller aksjefond over til aksjesparekonto?

Dersom du har aksjer eller aksjefond som du har urealisert tap på, vil det lønne seg å realisere tapet og få skattefradraget utenfor aksjesparekontoen.

Unngår jeg formuesskatt ved å plassere i en aksjesparekonto?

Nei, du får samme rabatt på formuesansettelsen som for aksjer og aksjefond holdt utenfor aksjesparekontoen. Rabatten er 25 % for 2019.