84 treff på "L������������������������������������������������������n til landbruket"

Hvem kan få prosjektfinansiering?

For å få prosjektfinansiering hos oss må du ha et låneprosjekt som oppfyller følgende kriterier: Et godt prosjekt innen landbruket Konsesjonspliktig landbrukseiendom i et område med aktivt landbruksmiljø God betjeningsevne Belåningsgrad på 90-110 % av antatt verdi i landbrukseiendommen

Sist endret 17.02.2020

Hvor mye kan jeg få i driftskreditt?

Rammen på driftskreditten du kan få hos oss er på inntil 40 % av fjorårets totale leveranser inkludert merverdiavgift. Driftskreditt gis kun til medlemmer av driftskredittordningen.

Sist endret 12.01.2011

Hvorfor får medlemmer i Norges Bondelag Bondelagets boligstart?

Vi ønsker å stimulere til en god rekruttering i landbruket, men å ta over en gård krever mye kapital. Ved å gi de som skal ta over gården ekstra god boliglånsrente kan det gi rom for å spare litt ekstra i for eksempel  BSU og GSU , og opparbeide mer egenkapital til gårdsoverdragelsen. Vi er derfo...

Sist endret 26.02.2021

Hvilke vedlegg må sendes sammen med søknad?

For at vi skal kunne starte behandlingen av din søknad om landbrukslån trenger vi følgende vedlegg: Selvangivelse og næringsoppgave For siste år, samt landbruksskjema. Takst Evt. beskrivelse av gården med anlegg (byggeår, areal, kvote, konsesjon) og bilder. Driftsplan Evt. skog eller likviditetso...

Sist endret 05.01.2016

Hva må jeg ha klart av dokumentasjon for å søke prosjektfinansiering?

For at vi skal kunne starte behandlingen av din søknad om prosjektfinansiering trenger vi følgende dokumentasjon: Skattemelding (selvangivelse) og næringsoppgave for siste år, samt landbruksskjema. Takst eller beskrivelse av gården med bilder og informasjon om byggeår, areal, kvote, konsesjon m.m...

Sist endret 17.02.2020