56 treff på "Lån til landbruket"

Trenger vi dødsforsikring som gift?

Det dere må tenke på som gift er at dersom en av dere faller fra, må den som er igjen ha nok midler til å kunne betjene lånet videre alene. En livsforsikring kan bidra til at dere er trygge

Hvor stor bør livsforsikringen min være?

problemene for familien din? Avgjørende faktorer kan være størrelsen på lånet og inntekten din, om du har barn og alderen på disse, om du er samboer eller gift, og om du har særkullsbarn.

Hvilke begrensninger har GSU?

Hovedsakelig er begrensningen for sparing i GSU at pengene skal brukes til kjøp av konsesjonsbelagt landbrukseiendom eller nedbetaling av lån på konsesjonsbelagt landbrukseiendom. Eiendommen må være kjøpt etter at du opprettet GSU-konto i Landkreditt Bank. De øvrige vilkårene kan du lese her

Hva skjer etter at jeg har søkt om landbrukslån?

-signering. Deretter vil evt. pantobligasjoner sendes til kartverket for tinglysning. Alle heftelser som forutsettes slettes eller vike prioritet, må være i orden før vi kan utbetale lånet. Når alt er på plass vil utbetaling skje i løpet av noen dager.