61 treff på "Sparing"

Hva er risiko?

Det er sammenheng mellom risiko og avkastning ved sparing i verdipapirfond. Ønsker du høyere avkastning, må du samtidig akseptere en høyere risiko. Det finnes ulike former for risiko, blant annet avhengig av hvilken type verdipapirfond du ønsker å spare i. For hvert av våre verdipapirfond er det...

Sist endret 18.10.2013

Hvilke begrensninger har Høyrentekonto?

Du har ingen bindingstid på pengene som er satt inn på Høyrentekonto. Du kan fritt ta ut eller overføre penger fra kontoen inntil 4 ganger per år. På uttak utover dette, belastes et gebyr på én prosent av beløpet du tar ut.

Sist endret 25.02.2014

Hva er IPS?

IPS er ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon som ble innført 1. november 2017. Les mer om IPS .

Sist endret 10.10.2017

Hva koster det å spare i fond?

Kostnaden ved å investere i verdipapirfond er delt i tre: Tegningsgebyr Forvaltningshonorar Innløsningsgebyr I tillegg kan verdipapirfondene belastes for kostnader som fondene må betale for kjøp og salg av verdipapirer (såkalte transaksjonsbaserte kostnader). Dette dreier seg om meglerkurtasje,...

Sist endret 12.01.2011

Hvilke begrensninger har GSU?

Hovedsakelig er begrensningen for sparing i GSU at pengene skal brukes til kjøp av konsesjonsbelagt landbrukseiendom eller nedbetaling av lån på konsesjonsbelagt landbrukseiendom. Eiendommen må være kjøpt etter at du opprettet GSU-konto i Landkreditt Bank. De øvrige vilkårene kan du lese her

Sist endret 05.06.2013

Hva kan jeg ikke bruke pengene på BSU-kontoen til?

Dette kan du ikke bruke pengene på BSU-kontoen til: Påkostning/vedlikehold av bolig selv om den er ny. Kjøp av bolig som er kjøpt og flyttet inn i, før kontrakten om sparing ble inngått. Kjøp, eller nedbetaling av gjeld, på andre eiendommer enn din faste bolig. Kjøp av fritidseiendom.

Sist endret 30.04.2020

Hva kan de ansatte på distriktskontoret hjelpe meg med?

På våre distriktskontorer har vi ansatte med spesielt god kjennskap og kunnskap om landbruket.  Distriktssjefene for Landkreditt Bank kan hjelpe deg med finansiering ved kjøp av landbrukseiendom, utbygging og større prosjekter. Du kan også få hjelp til fondsplassering og sparing. Distriktssjefene...

Sist endret 09.06.2020

Hvordan måles risiko?

Oppfatningen av risiko vil avhenge av den enkeltes innfallsvinkel. I det daglige vil nok mange oppleve risiko som sannsynligheten for å tape penger (altså risikoen for negativ avkastning). Risiko kan imidlertid også være sannsynligheten for at avkastningen ved sparing i verdipapirfond vil bli...

Sist endret 12.01.2011

Hvordan oppretter jeg GSU-konto?

Du kan bestille GSU via vårt  bestillingsskjema for GSU . Der legger du også inn informasjon om du har BSU i en annen bank. Vi hjelper deg eventuelt med å flytte BSU-kontoen din. Du vil motta det du trenger av avtaler og vilkår. Disse signerer du og returnerer til oss slik at vi får åpnet...

Sist endret 05.06.2013

Hvorfor skal jeg spare i IPS?

Du kan spare opptil 15.000 kroner per år og få 22 prosent av det du sparer, eller inntil 3.300 kroner i redusert skatt per år. Det er ikke noe tak på samlet sparebeløp over tid. Du kan få utsatt skatten (får en skattekreditt) på avkastningen du oppnår på sparingen. Du betaler heller ingen...

Sist endret 10.10.2017

Hva er Boligsparing for ungdom (BSU)?

Boligsparing for ungdom (BSU) er en gunstig spareform for deg mellom 18-34 år som ønsker å kjøpe egen bolig i fremtiden. Du kan spare inntil 20.000 kroner i året, maks 150 000 i løpet av hele perioden.

Sist endret 12.01.2011

Hvorfor kan GSU bare brukes til kjøp av konsesjonspliktig landbrukseiendom?

Vi mener at norsk landbruk er viktig! Unge som skal kjøpe egen gård må ha muligheten til å spare opp tilstrekkelig egenkapital. Derfor velger vi å tilby GSU – gårdssparing for unge, med en rente som er betydelig over normale rentesatser for innskudd på denne størrelsen. Vi håper at GSU kan være m...

Sist endret 05.06.2013

Hvordan opprette SmartSpar?

Du kan opprette SmartSpar-avtale i nettbanken. Klikk på SmartSpar i menyen. Velg deretter Ny avtale og på Steg 1 velg Småsparing i nedtrekksmenyen. På Steg 2 bestemmer du selv Avtalekonto , Sparekonto , Sparebeløp og Sparemodell . Klikk på Inngå avtale for å bekrefte avtalen.

Sist endret 12.01.2011

Hva er GSU?

GSU – gårdssparing for unge, er en konto som Landkreditt Bank har skreddersydd for unge som ønsker å spare til kjøp av egen gård. GSU er en supplerende sparekonto til BSU , som gjør det mulig å spare inntil 250.000 kroner i tillegg til full BSU-konto på 300.000 kroner. GSU har en rente som er...

Sist endret 05.06.2013

1 2 3 4 Neste