Delegert SKA

Landkreditt Bank tilbyr delegert SKA som utvidet tjeneste

Delegert SKA forutsetter separat avtale om dette mellom banken og tredjepart og ligger i separat grensesnitt med egen integrasjon. Kontakt oss for nærmere informasjon om hvordan du som tredjepart kan få tilgang til delegert SKA. 

Kontakt oss