Innkalling til valgmøte

Andelseiere i fond forvaltet av Landkreditt Forvaltning AS innkalles med dette til valgmøte onsdag den 4. mars 2020 kl. 11.00. Møtet avholdes i Landkreditt Forvaltnings lokaler Karl Johans gate 45, i Oslo.

Påmelding

Tid: onsdag 4. mars 2020, kl. 11.00
Sted: Karl Johans gate 45 i Oslo, i Landkreditt Forvaltnings lokaler
Frist: 27. februar

Andelseiere har rett til å la seg representere på møtet ved skriftlig fullmakt.

  Saksliste

  1. Valg av møteleder og to til å undertegne protokollen
  2. Andelseierenes valg av ett styremedlem
  3. Eventuelle innsendte spørsmål fra andelseiere

  På valgmøtet justeres stemmeretten slik at andelseiere som eier lik verdi, får likt antall stemmer. Beregningen skal gjøres på grunnlag av andelsverdi etter sist kunngjorte kurs. En andelseier kan stemme. Valg skjer ved simpelt flertall av stemmer representert på møtet. På valgmøtet har en andelseier rett til å få drøftet spørsmål som er meldt skriftlig til styret i Landkreditt Forvaltning AS innen én uke før valgmøtet holdes. Med unntak av valgene kan valgmøtet ikke treffe vedtak som binder fondet eller forvaltningsselskapet.

  Fullmakt

  Andelseiere har også rett til å la seg representere på møtet ved skriftlig fullmakt