Innkalling til valgmøte i Landkreditt Forvaltning AS

Vi vil med dette ønske andelseierne i fond forvaltet av Landkreditt Forvaltning AS velkommen til valgmøte.

Valgmøtet vil bli avholdt den 27. mars kl 10.30. Møtet avholdes i selskapets lokaler i Karl Johansgate 45 i Oslo. Av praktiske årsaker ber vi om at påmelding til valgmøtet er oss i hende innen kl. 16.00 den 20. mars.

Agenda:

  1. Valg av møteleder og to til å underskrive protokollen
  2. Andelseiernes valg av ett styremedlem og ett varamedlem
  3. Eventuelle innsendte spørsmål fra andelseierne

På valgmøtet justeres stemmeretten slik at andelseiere som eier lik verdi, får likt antall stemmer.

Beregningen skal gjøres på grunnlag av andelsverdi etter sist kunngjorte kurs. En andelseier kan stemme ved fullmektig. Valg skjer ved simpelt flertall av stemmer representert på møtet. På valgmøtet har en andelseier rett til å få drøftet spørsmål som er meldt skriftlig til styret i Landkreditt Forvaltning AS innen én uke før valgmøtet holdes. Med unntak av valgene kan valgmøtet ikke treffe vedtak som binder fondet eller forvaltningsselskapet.

Påmelding

Andelseiere har også rett til å la seg representere på møtet ved skriftlig fullmakt (PDF).

Tid: 27. mars 2023, kl. 10.30
Sted: Landkreditt Forvaltning, Karl Johansgt. 45 i Oslo.
Frist: 20. mars kl. 16.00

Alle felter merket med * må fylles ut.

Andelseiere har rett til å la seg representere på møtet ved skriftlig fullmakt. Tillatte filformater: JPG, PNG, PDF og GIF. Maks størrelse på opplastede filer: 10 MB.