Hopp direkte til innhold

Innkalling til valgmøte

Vi minner om valgmøtet den 7. mars 2018 kl. 1100 i våre lokaler. Svarfrist for påmelding er den 1. mars 2018.

Påmelding

Tid: onsdag 7. mars 2018, kl 11.00
Sted: Karl Johansgate 45 i Oslo, i Landkreditt Forvaltning sine lokaler
Frist: blankett må sendes innen 1. mars

Påmelding

Saksliste

  1. Valg av møteleder og to til å undertegne protokollen
  2. Andelseierenes valg av ett styremedlem
  3. Eventuelle innsendte spørsmål fra andelseiere

På valgmøtet justeres stemmeretten slik at andelseiere som eier lik verdi, får likt antall stemmer. Beregningen gjøres på grunnlag av andelsverdi etter sist kunngjorte kurs. En andelseier kan stemme ved fullmektig. Valg skjer ved simpelt flertall av stemmer representert på møtet. På valgmøtet har en andelseier rett til å få drøftet spørsmål som er meldt skriftlig til styret i Landkreditt Forvaltning AS én uke før valgmøtet holdes. Med unntakk av valgene kan valgmøtet ikke treffe vedtak som binder fondet eller forvaltningsselskapet.

Fullmakt

Andelseiere har også rett til å la seg representere på møtet ved skriftlig fullmakt.