Innkalling til valgmøte

Andelseiere i fond forvaltet av Landkreditt Forvaltning AS innkalles med dette til valgmøte tirsdag den 25. mai 2021 kl. 09.00. Møtet blir avholdt etter gjeldende koronaregler.

Påmelding

Tid: tirsdag 25. mai 2021, kl. 09.00
Sted: Hos Landkreditt Forvaltning AS i Karl Johans gate 45
Frist: 19. mai

Andelseiere har rett til å la seg representere på møtet ved skriftlig fullmakt. Tillatte filformater: JPG, PNG, PDF og GIF. Maksimal filstørrelse: 10 MB.

  Saksliste

  1. Valg av møteleder og to til å undertegne protokollen
  2. Andelseierenes valg av ett styremedlem og ett varamedlem til styret i Landkreditt Forvaltning AS
  3. Eventuelle innsendte spørsmål fra andelseiere

  På valgmøtet justeres stemmeretten slik at andelseiere som eier lik verdi, får likt antall stemmer. Beregningen skal gjøres på grunnlag av andelsverdi etter sist kunngjorte kurs. En andelseier kan stemme ved fullmektig. Valg skjer ved simpelt flertall av stemmer representert på møtet. På valgmøtet har en andelseier rett til å få drøftet spørsmål som er meldt skriftlig til styret i Landkreditt Forvaltning AS innen én uke før valgmøtet holdes. Med unntak av valgene kan valgmøtet ikke treffe vedtak som binder fondet eller forvaltningsselskapet.

  Fullmakt

  Andelseiere har også rett til å la seg representere på møtet ved skriftlig fullmakt