Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Byggelån

 • Kredittramme som dekker løpende kostnader
  under byggeperioden
 • Bruk av kreditten når det er behov for utbetalinger
 • Du betaler kun renter av det beløpet du har brukt

Byggelån er en gunstig og fleksibel måte å finansiere byggeprosjekter. Med byggelån har du penger til å betale de løpende utgiftene du har under byggeprosessen. 

Hvordan fungerer byggelån?

 • Når lånedokumenter er undertegnet og panterettene er tinglyst kan vi åpne byggelånet
 • Byggeleder sender fakturaene til banken for betaling
 • Byggeleder rapporterer til oss om fremdriften
 • Renter betales av trukket beløp
 • Provisjon betales av kredittrammen
 • Etter byggeprosjektet er ferdigstilt kan vi gjøre byggelånet om til et langsiktig nedbetalingslån