Byggelån er en gunstig og fleksibel måte å finansiere byggeprosjekter. Med byggelån har du penger til å betale de løpende utgiftene du har i løpet av byggeprosessen.

Hvordan fungerer byggelån?

  • Når lånedokumenter er undertegnet og panterettene er tinglyst, åpnes byggelånet
  • Byggeleder sender fakturaene til banken for betaling
  • Byggeleder rapporterer til oss om fremdriften
  • Renter betales av trukket beløp
  • Provisjon betales av kredittrammen
  • Når byggeprosjektet er ferdigstilt, kan vi gjøre byggelånet om til et langsiktig nedbetalingslån

Kontakt oss for priser