GSU

Hvorfor kan GSU bare brukes til kjøp av konsesjonspliktig landbrukseiendom?

Vi mener at norsk landbruk er viktig! Unge som skal kjøpe egen gård må ha muligheten til å spare opp tilstrekkelig egenkapital. Derfor velger vi å tilby GSU – gårdssparing for unge, med en rente som er betydelig over normale rentesatser for innskudd på denne størrelsen. Vi håper at GSU kan være med å motivere flere unge til å spare til egen gård.

GSU gir i kombinasjon med BSU mulighet for å sette inn opptil 550.000 kroner til gode renter. Du kan spare på GSU-konto fra du er 18 år til og med det året du fyller 45 år.

Har du andre mål med sparingen, er det andre spareprodukter som kan passe bedre.