GSU

Hvem kan åpne GSU?

GSU – gårdssparing for unge, er et spareprodukt for unge som ønsker å spare til egen gård. Du må være mellom 18 og 45 år og ha BSU i Landkreditt Bank for å kunne åpne GSU-konto.

Nye kunder må åpne BSU hos oss, eller flytte sin eksisterende BSU-konto fra annen bank. Pengene du sparer i GSU skal benyttes til kjøp av konsesjonsbelagt landbrukseiendom. Se vilkårene