GSU

Hva er GSU?

GSU – gårdssparing for unge, er en konto som Landkreditt Bank har skreddersydd for unge som ønsker å spare til kjøp av egen gård.

GSU er en supplerende sparekonto til BSU, som gjør det mulig å spare inntil 250.000 kroner i tillegg til full BSU-konto på 300.000 kroner.

GSU har en rente som er betydelig over normale rentesatser for innskudd på denne størrelsen, og pengene du sparer skal benyttes til kjøp av konsesjonsbelagt landbrukseiendom. GSU-konto gir ingen skattefradrag. Se vilkårene.