BSU

Hva kan jeg bruke pengene på BSU-kontoen til?

Du kan bruke pengene du sparer i BSU-kontoen til:

  • Kjøp av ny fast bolig til eget bruk.
  • Kjøpesum for nødvendig tomt.
  • Betale renter og avdrag på lån på eksisterende bolig. Forutsetningen er at boligen er kjøpt etter at BSU-kontrakten ble inngått.
  • Anskaffelse av garasje.