Pensjon

Hvorfor skal jeg spare i IPS?

Du kan spare opptil 15.000 kroner per år og få 22 prosent av det du sparer, eller inntil 3.300 kroner i redusert skatt per år. Det er ikke noe tak på samlet sparebeløp over tid.

Du kan få utsatt skatten (får en skattekreditt) på avkastningen du oppnår på sparingen. Du betaler heller ingen formuesskatt.

Du betaler 22 prosent skatt* på utbetalingene den dagen du begynner å ta ut til pensjon.

(*dagens skattesats på alminnelig inntekt)