Pensjon

Hva er IPS?

IPS er ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon som ble innført 1. november 2017. Les mer om IPS.