Sparing i fond

Hva er risiko?

Det er sammenheng mellom risiko og avkastning ved sparing i verdipapirfond. Ønsker du høyere avkastning, må du samtidig akseptere en høyere risiko.

Det finnes ulike former for risiko, blant annet avhengig av hvilken type verdipapirfond du ønsker å spare i.

For hvert av våre verdipapirfond er det utarbeidet lovpålagt nøkkelinformasjon, der blant annet risiko og avkastning beskrives.