Barn og bankkonto

Kan barn/ungdom opprette egne kontoer i nettbanken?

Nei. Umyndige kan ikke opprette egne kontoer.