Barn og bankkonto

Hvordan oppretter jeg konto og kort for barn/ungdom?

Når du skal opprette konto og kort for barn og ungdom må du huske på følgende:

  • En konto i barnets navn kan disponeres av verger inntil barnet fyller 18 år.
  • Begge verger må være kunder av banken hvis konto til mindreårige skal bestilles. Hvis du ikke er kunde, må du registrere deg som kunde. Vi trenger skriftlige signatur på avtalepapirene.
  • Begge verger må oppgis, hvis ikke én sitter med foreldreansvar alene. Dette må dokumenteres fra Folkeregisteret.
  • Hvis en av vergene skal disponere kontoen alene kreves skriftlig samtykke fra den andre vergen. Besteforeldre kan ikke stå som verge på en barnekonto.
  • Avtalepapirer vil bli sendt rekommandert i barnets navn. Husk at pass er eneste gyldig legitimasjon når brevet skal hentes på posten/post i butikk.
  • Posten tar kopi av passet og sender dette til banken. Først når dette har kommet i retur kan vi produsere bankkort.

Bestill konto for barn og ungdom