Barn og bankkonto

Hvilke regler gjelder for kontoer til barn og ungdom?

For å sikre barnas interesser er det egne retningslinjer.

  • En sparekonto i barnets navn vil kun disponeres av verger inntil barnet fyller 18 år.
  • Begge verger må oppgis, hvis ikke én sitter med foreldreansvaret alene. Dette må dokumenteres fra Folkeregisteret.
  • Hvis en av vergene skal disponere kontoen alene kreves skriftlig samtykke fra den andre vergen.
  • Besteforeldre kan ikke stå som verge på en barnekonto.