Hopp direkte til innhold

BSU

Hvordan avslutter jeg min BSU?
  1. Dersom BSU skal benyttes som egenkapital til kjøp av bolig må vi ha kopi av kjøpekontrakt hvor oppgjørskonto til megler fremkommer. (For å avslutte BSU uten brudd må pengene gå til enten kjøp av bolig, nedbetaling av lån til primærbolig som er kjøpt etter at BSU-kontrakten er inngått.
  2. Dersom du skal nedbetale lån i Landkreditt må du sende melding fra nettbanken med informasjon om lånenummer som skal nedbetales.
  3. Dersom du skal nedbetale lån i annen bank må du kontakte banken du har lån for opprettelse og overføring av BSU.
  4. Dersom BSU skal benyttes til andre formål er dette å regne som brudd. BSU kan fortsatt avsluttes, men brudd vil rapporteres til Skatteetaten. Skattefordelen du tidligere har fått må tilbakebetales. Melding om brudd må sendes fra nettbanken og inneholde: bekreftelse på at dette er brudd og at man er innforstått med at skattefordel må tilbakebetales.
  5. Banken kan melde brudd i BSU-kontrakten til Skatteetaten, og du som kunde må da dokumentere til Skatteetaten at BSU-midler er benyttet i henhold til BSU-kontrakten.