BSU

Hvordan avslutter jeg min BSU?

Når du avslutter din BSU-konto, må pengene benyttes til enten å kjøpe bolig eller nedbetale på boliglån. Boligen må være din primærbolig, det vil si den boligen du selv bor i. Benyttes pengene til noe annet, vil det være et brudd på avtalen. Da må skattefordelen tilbakebetales.

  • Skal du benytte BSU som egenkapital ved kjøp av bolig, må vi ha kopi av kjøpekontrakt hvor oppgjørskonto til megler fremkommer.
  • Dersom du skal nedbetale lån i Landkreditt, må du sende melding fra nettbanken med informasjon om lånenummer som skal nedbetales.
  • Har du boligkreditt, må du sende melding fra nettbanken med informasjon om kontonummeret på kreditten som skal nedbetales.
  • Dersom du skal nedbetale lån i annen bank, må du kontakte banken du har lån i for opprettelse og overføring av BSU.
  • Skal BSU benyttes til andre formål, er dette å regne som brudd på avtalen. BSU-kontoen kan fortsatt avsluttes, men brudd vil rapporteres til Skatteetaten. Skattefordelen du tidligere har fått må tilbakebetales. Melding om brudd må sendes fra nettbanken og inneholde: bekreftelse på at dette er brudd og at du er innforstått med at skattefordel må tilbakebetales.

Banken kan melde brudd i BSU-kontrakten til Skatteetaten, og du som kunde må da dokumentere til Skatteetaten at BSU-midler er benyttet i henhold til BSU-kontrakten.