Aksjesparekonto

Blir mine aksjefond overført automatisk til min nye aksjesparekonto hos Landkreditt Bank?

Nei. Dersom du eier aksjefond fra annen leverandør, må du opprette en aksjesparekonto hos denne leverandøren, og selge aksjefondet innenfor denne aksjesparekontoen. Deretter kan salgsprovenyet overføres til aksjesparekonto hos oss, uten at det utløser beskatning. Eier du enkeltaksjer, må du følge samme prosedyre som ovenfor.