Hopp direkte til innhold

Pensjon

Hva er ny IPS?

IPS er ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon som trer i kraft 1. november 2017. Den har betydelig forbedrede vilkår enn den eksisterende IPS ordningen.