Hopp direkte til innhold

Risiko og avkastning

Hvordan måles risiko?

Oppfatningen av risiko vil avhenge av den enkeltes innfallsvinkel.

  • I det daglige vil nok mange oppleve risiko som sannsynligheten for å tape penger (altså risikoen for negativ avkastning).
  • Risiko kan imidlertid også være sannsynligheten for at avkastningen ved sparing i verdipapirfond vil bli mindre enn i andre spareformer (for eksempel bankinnskudd).
  • En annen form for risiko kan være at andre typer fond enn det fondet du selv har plassert penger i har høyere avkastning.

Et risikomål som er mye brukt i finansiell teori er begrepet volatilitet (standardavvik). Et verdipapirfonds volatilitet gir uttrykk for hvor mye avkastningen i hver av enkeltmånedene har avveket fra fondets gjennomsnittlige månedlige avkastning i perioden. Det er verdt å merke seg at et fond som har hatt høy volatilitet har hatt månedlige avkastningstall som har variert mye – både positivt og negativt – i forhold til den gjennomsnittlige avkastningen.

Risikomålet relativ volatilitet uttrykker i hvor stor grad verdipapirfondets avkastning fra måned til måned har avveket fra de månedlige avkastningene til den referanseindeks som forvaltningsselskapet har definert at fondets avkastning måles mot.