Medlem

Hvordan blir jeg medlem i Landkreditt?

For å bli medlem i samvirket Landkreditt SA, må du ha ett eller flere av følgende produkter i Landkreditt: landbrukslån, Ny bonde-långårdskreditt, risikolån eller driftskreditt. Medlåntakere på disse produktene er også medlemmer.