Driftskreditt

Hvor mye kan jeg få i driftskreditt?

Størrelsen på driftskreditten står i forhold til gårdsdriften. Du kan få en kredittramme på inntil 40 % av fjorårets totale leveranser, inkludert merverdiavgift. Varemottakeren må imidlertid være medlem i driftskredittordningen, noe de fleste varemottakere i landbruket er. Spesielle vilkår gjelder for leveranser av fjørfekjøtt, pelsdyr og skog.