Hvem kan få prosjektfinansiering?

Hvem kan få prosjektfinansiering?

For å få prosjektfinansiering hos oss må du ha et låneprosjekt som oppfyller følgende kriterier:

  • Et godt prosjekt innen landbruket
  • Konsesjonspliktig landbrukseiendom i et område med aktivt landbruksmiljø
  • God betjeningsevne
  • Belåningsgrad på 90-110 % av antatt verdi i landbrukseiendommen