Endring lån

Hvordan kan jeg endre forfallsdato på lånet?

Hvis forfallsdato er før dagens dato, da kan du velge mellom dagene 1-30.

For eksempel, dersom forfallsdato er 10. hver måned, og dagens dato er 15., da kan du endre forfallsdato 1-30.

Hvis forfallsdato er etter dagens dato, da kan du velge mellom dagens dato og opp til 30.

For eksempel, dersom forfallsdato er 10. hver måned, og dagens dato er 5., da kan du endre forfallsdato 6-30.

Merk: Hvis du har forfall den 10. og prøver å endre forfallsdato den 10., så går ikke det og du må vente til dagen etter.