Kredittkort

Hvordan beregnes renter på kredittkortet?

Når du bruker kredittkortet har du inntil 45 dagers rentefri kreditt på varekjøp og netthandel. Dette varierer med hvilken dato i måneden du bruker kortet.

Eksempel:
Har du fakturadato den 1. vil du ha ca. 45 dagers rentefri kreditt hvis du bruker kortet den 2. Om du bruker kortet den 30. vil du ha ca. 14 dagers rentefri kreditt.

På kontantuttak og overføring til annen konto vil rentene løpe fra første dag.