Kontaktskjema

Relevante spørsmål og svar:

Hva koster det å spare i fond?

Kostnaden ved å investere i verdipapirfond er delt i tre:

I tillegg kan verdipapirfondene belastes for kostnader som fondene må betale for kjøp og salg av verdipapirer (såkalte transaksjonsbaserte kostnader). Dette dreier seg om meglerkurtasje, bankkostnader og depotkostnader relatert til handel med verdipapirer, noe som i praksis utgjør svært lave beløp. I den grad verdipapirfondene er belastet med slike kostnader er disse trukket fra ved beregningen av netto andelsverdi og netto avkastningstall for verdipapirfondet. Se prisliste for fond

Hva er IPS?

IPS er ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon som ble innført 1. november 2017. Les mer om IPS.

Hva er skjermingsfradrag?

Skjermingsfradrag gir deg fradrag for en andel av gevinsten på aksjefond. Skjermingsrenten brukes ved beregning av fradrag i skattepliktige aksjeinntekter og inntekter fra ansvarlige selskap, samt personinntekten for næringsdrivende.

Les mer på skatteetaten.no Ekstern lenke.

Hva er tegningsgebyr?

Du betaler et tegningsgebyr når du investerer et beløp i våre aksjefond. Dette gebyret er en prosentsats av investeringsbeløpet og prosentsatsen er ofte differensiert slik at satsen er lavere for store beløp. Investeringer i våre rentefond belastes ikke for tegningsgebyr.

Hvordan måles risiko?

Oppfatningen av risiko vil avhenge av den enkeltes innfallsvinkel.

  • I det daglige vil nok mange oppleve risiko som sannsynligheten for å tape penger (altså risikoen for negativ avkastning).
  • Risiko kan imidlertid også være sannsynligheten for at avkastningen ved sparing i verdipapirfond vil bli mindre enn i andre spareformer (for eksempel bankinnskudd).
  • En annen form for risiko kan være at andre typer fond enn det fondet du selv har plassert penger i har høyere avkastning.

Et verdipapirfonds volatilitet gir uttrykk for hvor mye avkastningen svinger. Høy volatilitet viser at det har vært store svingninger i de månedlige avkastningene

Alle felter merket med * må fylles ut.

Det er mulig å laste opp flere filer samtidig ved å holde nede Ctrl-tasten (Windows) eller CMD (Mac) samtidig som du velger filer. Tillatte filformater: JPG, PNG, PDF og GIF. Maks størrelse på opplastede filer: 40 MB.