Kontaktskjema

Relevante spørsmål og svar:

Hvilken sikkerhet krever dere for lånet?

Ved langsiktig finansiering av landbrukseiendommer krever vi 1. prioritets pant i eiendommen. Vi vurderer også pant i løsøre, som tilleggsikkerhet for lånet. Betingelser avtales i det enkelte tilfelle.

Hvem kan få driftskreditt?

Er du selvstendig næringsdrivende og har leveranser (for eksempel korn, kjøtt og melk) til samvirkeorganisasjoner eller private aktører som er tilknyttet driftskredittordningen, så kan du søke om driftskreditt hos oss.

Hva er forskjellen på landbrukslån og gårdskreditt?

Landbrukslån nedbetales etter en fast nedbetalingsavtale. Med gårdskreditt kan du selv bestemme når og hvor mye som skal nedbetales så lenge du er innenfor den avtalte kredittrammen.

Du trenger ikke å søke om opplåning hvis du ønsker å øke lånet ditt innenfor kredittens ramme. Kreditten har du tilgang til i nettbanken, og du kan overføre ønsket beløp fra lånekontoen til brukskontoen.

Alle felter merket med * må fylles ut.

Dersom du ønsker å søke, vennligst klikk på ønsket produkt:

Landbrukslån Grønt landbrukslån Gårdskreditt Driftskreditt Ny bonde-lån Traktorlån Byggekreditt

Tillatte filformater: JPG, PNG, PDF og GIF. Maks størrelse på opplastede filer: 40 MB.

    Det er mulig å laste opp flere filer samtidig ved å holde nede Ctrl-tasten (Windows) eller CMD (Mac) samtidig som du velger filer.