Kontaktskjema

Relevante spørsmål og svar:

Hva er et KID-nummer?

  • KID er et unikt nummer for identifisering av betaler og hva betalingen gjelder
  • KID hjelper deg til å effektivisere innbetalinger av AvtaleGiro, eFaktura og eGiro

KID er et unikt nummer for betaling av regninger for kunden. Det er viktig at du velger en programvareleverandør som sammen med deg kan lage en kort, men tilstrekkelig nøkkel som inneholder opplysninger for en riktig automatisk oppdatering mot kundereskontroen.

Hva må et KID-nummer inneholde?

Et KID-nummer kan maksimalt inneholde 25 siffer, men vi anbefaler å la KID-nummeret ha færrest mulig siffer, for å øke sjansen for en god automatisk oppdatering mot kundereskontro.

KID-nummeret må inneholde et gyldig kontrollsiffer utregnet i modulus 10 algoritmen og ved bruk av AvtaleGiro må betaleren ha en unik id. Kontrollsifferet skal avdekke om det er gjort inntastingsfeil eller feil ved OCR-lesing.

Hva er tvungen KID?

Tvungen KID betyr at innbetalinger ikke blir gjennomført dersom KID-nummeret mangler. Hvis du velger å ha tvungen KID på alle innbetalinger til OCR-kontoen, må kunden informeres om dette kravet.

Hva er OCR-giro?

  • OCR-giro er en tjeneste for innkreving av alle typer regninger
  • OCR-giro er en faktura med et unikt KID-nummer
  • OCR-giro forenkler innlesningen til kontoer

Med OCR-giro kan du sende faktura med et KID-nummer som definerer hvem det er som betaler og hva betalingen gjelder. Du som oppretter fakturaen bestemmer selv innholdet i KID-nummeret og lengden på den.


Det er mulig å laste opp flere filer samtidig ved å holde nede Ctrl-tasten (Windows) eller CMD (Mac) samtidig som du velger filer. Tillatte filformater: JPG, PNG, PDF og GIF. Maksimal filstørrelse: 25 MB.