Barn og ungdom

Spørsmål og svar

Kan barn/ungdom få egen nettbank?

Ja, barn kan få egen nettbank og mobilbank fra de er 7 år. Dette kan være en fin måte å lære seg å bruke penger fornuftig, samt å holde oversikten over sitt eget forbruk.

Hva koster det for barn/ungdom å ha konto, kort og nettbank?

Det koster ingenting å ha nettbank. Brukskonto, sparekonto og barne- og ungdomskort er gebyrfrie.

Kan barn/ungdom opprette egne kontoer i nettbanken?

Nei. Umyndige kan ikke opprette egne kontoer. Dersom du ønsker å opprette nye kontoer for bank og ungdom kan du bestille dette her.

Kan personer under 18 år bli kunde?

Du kan bli kunde selv om du er under 18 år. Fra du er 7 år kan du få brukskonto, nettbank og kort med godkjennelse fra foreldre/foresatte. Det er ingen aldersgrense for sparekonto der foreldre/foresatte administrerer kontoen.

Foreldre/ verger må være disponenter på konto til barnet fyller 18 år.

Opprett nye kontoer for bank og ungdom

Hvem disponerer sparekonto til barnet?

Sparekonto til barn disponeres kun av verger inntil barnet fyller 18 år.
Det er vanlig at begge verger disponerer sparekontoen hver for seg fra sin egen nettbank.

Det kan avtales med oss at begge verger skal disponere kontoen i fellesskap. Det betyr at ingen av foreldrene kan disponere kontoen fra nettbanken. Vi må utføre transaksjonen og tar et gebyr for dette.

Dersom kun en av vergene skal disponere kontoen fra sin nettbank må den andre vergen samtykke i dette.

Hvor lang tid tar det før jeg får BankID?

Etter at vi har mottatt signert samtykke fra dine foreldre/verger, tar det inntil to dager før du kan bestille dette i nettbanken. Du vil få beskjed fra oss når du kan logge inn i nettbanken og bestille BankID.