Kan jeg bruke nettbanken på nettbrett?

Kan jeg bruke nettbanken på nettbrett?

Ja, det kan du. Nettbrett basert på Android og iOS støtter nettbanken! 

På iPad kan du også benytte vår app Landkreditt for å logge inn i mobilbanken