Kontoutskrifter

Hvor finner jeg kontoutskrifter?

Du får kontoutskrifter hver måned i din nettpostkasse i nettbanken. Vi sender også årsoppgaver, melding om innbetalinger og renteendringer til din nettpostkasse. Du kan også hente dine kontoutskrifter tilbake i tid i nettbanken under Konto - Kontoutskrift.

På sparekonto får du kun kontoutskrift en gang i året.